“เกรซ กาญจน์เกล้า” ภาพแซ่บริมทะเล ปิดไม่มิดดึงดูดใจยันเงา